Krótko o nas…

 

WIELKIE OTWARCIE

Zapraszamy wszystkich internautów na naszą nową stronę.

http://lutnianova81.wix.com/lutnianova

Jest bardziej rozbudowaną, co z pewnością przybliży charakter naszej pasji śpiewaczej, a nowa szata graficzna uprzyjemni jej przeglądanie.
Serdecznie zapraszamy do “surfowania”.
Jednocześnie zapraszamy na nasze występy, a jeżeli kochasz śpiew
i masz choćby minimalne predyspozycje – wstąp w nasze szeregi.
Za dotychczasową pomoc i zaangażowanie w administrowaniu obecnej strony dziękujemu Panu Jarosławowi Jagielskiemu.
                                                                                           Zarząd  Chóru  “Lutnia Nova”

Krótko o nas…

Muzyka jest jedyną sztuką, która zdolna jest wniknąć wprost do serca z pominięciem umysłu. Jest jedyną ze sztuk, która może istnieć jednocześnie w dwóch stanach: potencjalnym, statycznym – zapisana w konkretnej partyturze oraz akustycznym, dynamicznym – w momencie jej wykonania. Towarzyszy człowiekowi na każdym etapie rozwoju, w każdej kulturze, nawet najbardziej prymitywnej. Nie istnieje kultura bez elementu muzycznego, w każdym razie nie stwierdzono takiego fenomenu. Gdy nie istniały jeszcze sztuki plastyczne, architektura, nawet taniec – muzyka już była. Nie istnieje społeczeństwo, które nie kultywuje tej sztuki. Towarzyszy człowiekowi w każdej sytuacji – radosnej i smutnej. Jest sztuką uniwersalną, posługującą się językiem dostępnym każdej osobie. Trudno wręcz wyobrazić sobie człowieka, który z przekonaniem twierdziłby, że bez muzyki mógłby się obejść.

Musica delenit bestiam feram. Mądrość zawarta w tej rzymskiej sentencji, wypływająca z obserwacji ludzkiego zachowania, popartej pitagorejską teorią ethosu nie pozwala na zakwestionowanie wpływu muzyki na harmonijny rozwój człowieka a nawet – trawestując ową maksymę – na złagodzenie obyczajów. 25 wieków później, prekursor europejskiej poezji romantycznej, Wolfgang Goethe, to porzekadło ubrał we właściwą jego sztuce formę: Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają.

Zatem, gdziekolwiek usłyszysz nasz śpiew, tam wejdź! Jesteśmy Chórem Miasta Aleksandrów Kujawski. W zorganizowanej formie działamy dopiero od początku 2013 roku, ale niektórzy z nas mają już pewne doświadczenie w praktykowaniu wielogłosowej muzyki wokalnej. Tworzymy zespół amatorski, którego celem jest wzbogacanie oferty kulturalnej Aleksandrowa Kujawskiego przez występy i koncerty podczas obchodów rocznic, świąt i uroczystości miejskich, państwowych i kościelnych.

Wykonujemy różne zawody – pracujemy w administracji, edukacji, służbie zdrowia, firmach prywatnych, łączy nas pragnienie wspólnego śpiewu, tworzenia muzyki i spędzania wolnego czasu w taki właśnie sposób. Chcemy, lubimy i będziemy śpiewać. Jesteśmy amatorami, ale podczas zajęć zdobywamy wiedzę i sukcesywnie powiększamy umiejętności muzyczne pod kierunkiem dyrygenta, Czesława Grajewskiego, muzykologa, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jesteśmy przekonani, że z jego pomocą podołamy muzycznym wyzwaniom i stopniowo podnosić będziemy poziom wykonawczy.


A jako że śpiewać każdy może – Ciebie też zapraszamy do naszej gromady. Przyjdź, posłuchaj i już pozostań z nami – spotykamy się w Szkole Podstawowej nr 1 na ogół w czwartki o g. 17.30. Do zobaczenia i usłyszenia!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s